هدایای تبلیغاتی خودکار - کد RS22

هدایای تبلیغاتی خوکار و روان نویس

هدایای تبلیغاتی خودکار - کد RS21

هدایای تبلیغاتی خوکار و روان نویس

هدایای تبلیغاتی خودکار - کد RS20

هدایای تبلیغاتی خوکار و روان نویس

هدایای تبلیغاتی خودکار - کد RS19

هدایای تبلیغاتی خوکار و روان نویس
هدایای تبلیغاتی خودکار – کد RS19

هدایای تبلیغاتی خودکار  RS19: هدایای تبلیغاتی دسته خودکار تبلیغاتی فلزی در دو مجموعه برند و غیر برند قرار میگیرند . خودکار تبلیغاتی فلزی برند در دسته هدایای تبلیغاتی بسیار لوکس قرار میگیرد برندهایی نظیر یوروپن_ شیفر_ هانوفر_ دلتا و… که جزو هدایای تبلیغاتی دسته خودکار تبلیغاتی فلزی هستند بسیار لوکس و گران قیمت هستند ولی ما میتوانیم هدایای تبلیغاتی مشابه  این برندها از نظر زیبایی را داشته باشیم که با قیمت مناسب تری تهیه میشوند و همان جلوه و شکیل بودن هدایای تبلیغاتی برند را در چشم مخاطب نمایان میکنند. خودکار تبلیغاتی  فلزی M703 جزو هدایای تبلیغاتی زیبا و شکیل در حوزه خودکار تبلیغاتی فلزی است.