فلش مموری کریستالی- کد F65

فلش مموری تبلیغاتی

فلش مموری کریستالی- کد F65

فلش مموری کریستالی- کد F65 : این فلش مموری تبلیغاتی که زیر مجموعه فلشهای کریستالی میباشد

یک فلش مموری کریستالی خیلی جالب و با کیفیت فوق العاده

و همینطور با سرعت بیش از حددر مقایسه با فلش های پلاستیکی بوده

و جنس ان از شیشه کریستالی میباشد

که قسمت بای ان از یک درب قوی محکم به صورت پمپی میباشد

که موقع گذاشتن این درب بر روی قسمت بالای فلش به صورت نرم بسته میشود

که از ظرفیت 8 گیگ و 16 گیگ تشکیل شده است

و درون این کریستال شفاف بوده و طرح لگوی چاپ شده در دل این کریستال یک طرح زیبا و دلچسبی را برای تبلیغات به ارمغان می اورد .

فلش مموری تبلیغاتی که زیر مجموعه فلشهای کریستالی میباشد

یک فلش مموری کریستالی خیلی جالب و با کیفیت فوق العاده

و همینطور با سرعت بیش از حددر مقایسه با فلش های پلاستیکی بوده

و جنس ان از شیشه کریستالی میباشد

که قسمت بای ان از یک درب قوی محکم به صورت پمپی میباشد

که موقع گذاشتن این درب بر روی قسمت بالای فلش به صورت نرم بسته میشود

که از ظرفیت 8 گیگ و 16 گیگ تشکیل شده است

و درون این کریستال شفاف بوده و طرح لگوی چاپ شده در دل این کریستال یک طرح زیبا و دلچسبی را برای تبلیغات به ارمغان می اورد .

فلش مموری کریستالی- کد F65 : این فلش مموری تبلیغاتی که زیر مجموعه فلشهای کریستالی میباشد

یک فلش مموری کریستالی خیلی جالب و با کیفیت فوق العاده

و همینطور با سرعت بیش از حددر مقایسه با فلش های پلاستیکی بوده

و جنس ان از شیشه کریستالی میباشد

فلش مموری تبلیغاتی   فلش مموری تبلیغاتی   فلش مموری تبلیغاتی